Home Phần MềmDiệt virut Nhận miễn phí 2 tháng bản quyền phần mềm ESET NOD32

Nhận miễn phí 2 tháng bản quyền phần mềm ESET NOD32

by Admin

1. Truy cập vào đường link: https://www.esetnod32.ru/landing/trial-eldorado/

2. Click nút ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК và điền thông tin email theo các bước như hình ảnh dưới đây để hoàn tất dăng ký và nhẫn mã bản quyền trong email.

Chúc thành công!

DEMO

Dữ liệu giấy phép để kích hoạt sản phẩm:

Khóa cấp phép: HUFT-XVE8-49BU-BVXF-UD6W
Tên người dùng (đăng nhập): EAV-0292420874
Mật khẩu: u6778jk8h9
Số lượng máy tính: 3
Ngày hết hạn giấy phép: 28/05/2021
Thời hạn giấy phép được quy định theo định dạng ngày / tháng / năm.

Dữ liệu giấy phép để kích hoạt sản phẩm:

Khóa cấp phép: HUFT-XVE8-49BU-BVXF-UD6W
Tên người dùng (đăng nhập): EAV-0292420874
Mật khẩu: u6778jk8h9
Số lượng máy tính: 3
Ngày hết hạn giấy phép: 28/05/2021
Thời hạn giấy phép được quy định theo định dạng ngày / tháng / năm

Leave a Comment