Home MacOS Tổng hợp các Phím Tắt Trên Mac cần có cho người mới bắt đầu

Tổng hợp các Phím Tắt Trên Mac cần có cho người mới bắt đầu

by Admin

Cũng giống như Windows hệ điều hành MacOs hỗ trợ các tổ hợp phím tắt giúp bạn thao tác nhanh, tối ưu thời gian làm việc.

Các Phím Tắt Trên Mac cũng gần tương tự như Windows ví dụ Control + X , Control + V để cắt dán văn bản chẳng hạn.

Dưới đây là tổng hợp phím tắt cho Mac mà bạn có thể tham khảo:

Các phím tắt sử dụng cho Office :

 Phím tắt  Chức năng  Window tương ứng
 Command + X  Cắt  Control + X
 Command + C  Sao chép  Control + C
 Command + V  Dán  Control + V
 Command + P  In  Control + P
 Command + A  Chọn toàn bộ văn bản  Control + A
 Command + Z  Undo  Control + Z
 Command + Shift + Z  Redo  Control + Y
 Command + S  Lưu  Control + S
 Command + O  Mở file  Control + O
 Option + Delete  Xóa một từ bên trái con trỏ  Control + Backspace
 fn + Delete  Xóa một chữ cái bên phải con trỏ  Delete
 fn + Option + Delete  Xóa một từ bên phải con trỏ  Control + Delete
 Option + Right Arrow  Di chuyển một từ sang phải  Control + Right Arrow
 Option + Left Arrow  Di chuyển một từ sang trái  Control + Left Arrow
 Option + Shift + Right Arrow  Chọn một từ bên phải  Control + Shift + Right Arrow
 Option + Shift + Left Arrow  Chọn một từ bên trái  Control + Shift + Left Arrow
 Command + Shift + Right Arrow  Chọn một dòng từ con trỏ bên phải  Control + Shift + End
 Command + Shift + Left Arrow  Chọn một dòng từ con trỏ bên trái  Control + Shift + Home
 Command + Shift + Up Arrow / fn + Shift + Up Arrow  Chọn toàn bộ phần từ con trỏ trở lên  Control + Shift + Up Arrow
 Command + Shift + Down Arrow / fn + Shift + Down Arrow  Chọn toàn bộ phần từ con trỏ xuống  Control + Shift + Down Arrow

Phím tắt Mac cho Trình Duyệt Web

 Phím tắt  Chức năng  Window tương ứng
 Command + T  Mở một tap mới  Control + T
 Command + W  Đóng một tab  Control + W
 Command + Shift + T  Mở lại một tab đã đóng  Control + Alt + T
 Command + D  Dấu trang mới  Control + D
 Command + “{” key  Quay trở lại  Backspace
 Command + “}”  Chuyển tiếp
 Control + Tab Key  Chuyển đổi giữa các tab  Control + Tab Key
 Control + F / Control + G  Tìm kiếm một từ trong một trang  Control + F / Control + G
 Command + R  Làm mới một trang  Control + R
 Command + B  Tìm kiếm dấu trang  Control + B
 Command + Shift + H  Mở lịch sử trình duyệt  Control + H
 Command + J  Mở lịch sử tải xuống  Control + J
 Command + L  Chọn thanh địa chỉ URL  F6
 Command + N  Mở một cửa sổ trình duyệt mới  Control + N
 fn + Down Arrow / Spacebar  Chuyển dần đến cuối trang  PgDn
 fn + Up Arrow  Chuyển dần đến đầu trang  PgUp
 Command + Down Arrow  Chuyển nhanh đến cuối trang  End
 Command + Up Arrow  Chuyển nhanh đến đầu trang  Home
 Command + “+” key  Phóng to trang  Control + “+” Key
 Command + “-” key  Thu nhỏ trang  Control + “-” Key

Một số phím tắt Mac khác

 Phím tắt  Chức năng  Window tương ứng
 Command + Shift + 3  Chụp ảnh màn hình  Prtscn key
 Command + Shift + 5  Chụp ảnh màn hình cho một phần được chọn trên màn hình
 Command + Tab  Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở  Alt + Tab
 F4  Hiển thị tất cả các ứng dụng  Windows Key
 F3 / Control + Up arrow  Hiển thị tất cả các ứng dụng đang mở  Windows key + Tab
 Command + Space Bar  Mở Spotlight Search để tìm kiếm bất kỳ ứng dụng hoặc tài liệu nào trong máy Mac  Windows key + Search Bar
 Command + M  Tối thiểu hóa ứng dụng hiện tại
 Command + Q  Đóng ứng dụng đã chọn  Alt + F4
 Command + H  Đi đến desktop  Control + D
 Control + Command + Q  Khóa màn hình  Windows + L
 Shift + Command + Q  Đăng xuất khỏi phiên hiện tại
 Command + Option + Esc Key  Buộc thoát ứng dụng  Control + alt + Delete

Vậy là mình đã chia sẻ xong các Phím Tắt Trên Mac, hy vọng sẽ giúp bạn thao tác nhanh trên dòng máy của hãng Apple.

You may also like

Leave a Comment