Home Windows Win11 Lite và Super Lite tốt nhất 2021

Win11 Lite và Super Lite tốt nhất 2021

by Admin

Win11_220000.71(21h2)Lite và Super Lite.

-Phiên bản trải nghiệm anh em nào thích vọc thì kéo về nhé
-Thanks to anh em nhiều
Windows 11 Pro Dev.22000.71 Lite
========================================

Thêm thư viện

 • Microsoft DirectX 9.0c
 • OpenAL
 • Java v8 Update 291 x86+x64

Giữ lại:

 • Microsoft Store
 • Windows Defender
 • Windows Firewall
 • Windows Update
 • Windows Media Player
 • Photo Viewer
 • Direct Play Legacy Components
 • All Keyboard
 • Remote Desktop Client & Server
 • Folder Sharing
 • Windows Search

Windows 11 Pro Dev.22000.71 Super Lite

Thêm thư viện

 • Microsoft DirectX 9.0c
 • Microsoft XNA Framework
 • OpenAL
 • Java v8 Update 291 x86+x64

Giũ lại:

 • Windows Media Player
 • Photo Viewer
 • Direct Play Legacy Components
 • All Keyboard
 • Remote Desktop Client & Server
 • Folder Sharing
 • Windows Search

Xoá:

 • Microsoft Store
 • Microsoft Edge Chromium
 • Windows Defender
 • Game Explorer
 • System Restore
 • Windows Backup
 • WinRE.wim
 • OneDrive
 • Skype

DOWNLOAD WIN 11 LITE

XEM THÊM:   Sửa lỗi màn hình xanh PNP Detected Fatal Error trên Windows 10

You may also like

Leave a Comment